13.8.11

Полтва.

     Архiтектура будинкiв дев’ятнадцятого столiття вражає багатством деталей, рiзноманiтнiстю форм та просторiв, якi вони утворюють. Цiкаво, що таке ж враження справляє зовсiм iнше творiння тих часiв — система тонелей пiд старою частиною Львова, по яким тече рiка Полтва.
     Спорудження велося окремими дiлянками в рiзнi перiоди вiд кiнця вiсiмнадцятого столiття до 1890 року. Завдяки цьому майже кожнi сто метрiв колектора не подiбнi на наступнi — це унiкальнi простори, створенi рiзними формами та матерiалами склепiнь.Альбом на Picasa.

6 коментарів: